Des rencontres
Ontmoetingen

Le plaisir de piloter
Echt besturen als piloot

Une silhouette légendaire

Het uitzicht van een legende

Instrumentation classique
Klassiek instrumentbord

Aussi en version hydravion
Ook als watervliegtuig

Vue Panoramique

Panoramisch zicht

Imaginez aller partout

Alle terreinen in handbereik

Avion élegant et docile

Veilig en elegant vliegtuig

Type authentification

Le Savage Cruiser et Cub disposent d'une autorisation de type Belge
De Savage Cruiser en Cub beschikken over een Belgische type toelating

Zlin Aviation

Qui est le constructeur ?
Waar ligt de fabriek ?

BMine bv

Représentation exclusive de la marque en Belgique
Exclusieve verdeler van het merk voor België

Liste de prix 2021 Prijslijst

Les prix pour les modèles de base livrés en Belgique
Prijsopgave voor de basismodellen in België geleverd

Modèles disponibles - Beschikbare modellen

Sous immatriculation belge - Onder Belgische registratie

Bienvenue – Welkom

Info ou Vol d’essai – Info of Proefvlucht

Tel : +32 (0)9 335 07 23.   –   mail : savage@telenet.be

News